Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1963
Title: The economy of the history of education : In search of a good presence of history in pedagogical thought
Authors: Michalski, Łukasz M.
Keywords: Dzieje wychowania; myślenie pedagogiczne
Issue Date: 2015
Citation: A. Stopińska-Pająk (red.), "Between history and the theory of education : methodology, traditions, quest" (S. 33-43). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Niniejszy tekst jest jedynie częścią poszukiwań starających się wykorzystać wszelkie lekturowe „okazje”, które powiodą w pobliża odpowiedzi na pytanie o relacje historii XX‑wiecznych przemian ogólnohumanistycznych i dziejów historiografii wychowania. Tytułowa ekonomia odnosi się tutaj do swego źródłowego sensu. Oikonomos oznaczało dla starożytnych prawo, wedle którego zarządza się domostwem, zatem osądza o tym, co w obrębie domu może się znaleźć, a co winno być z niego wyrzucone. W tym kontekście pojawia się zatem pytanie o charakter obecności historii w namyśle nad wychowaniem oraz o zasady, wedle których jedne fragmenty przeszłości zostają włączone w namysł pedagogiczny, a inne ulegają dyskwalifikacji.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1963
ISBN: 9788322622063
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Michalski_The_economy_of_the_history_of_education.pdf470,16 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons