Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1963
Tytuł: The economy of the history of education : In search of a good presence of history in pedagogical thought
Autor: Michalski, Łukasz
Słowa kluczowe: Dzieje wychowania; myślenie pedagogiczne
Data wydania: 2015
Źródło: A. Stopińska-Pająk (red.), "Between history and the theory of education : methodology, traditions, quest" (S. 33-43). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Niniejszy tekst jest jedynie częścią poszukiwań starających się wykorzystać wszelkie lekturowe „okazje”, które powiodą w pobliża odpowiedzi na pytanie o relacje historii XX‑wiecznych przemian ogólnohumanistycznych i dziejów historiografii wychowania. Tytułowa ekonomia odnosi się tutaj do swego źródłowego sensu. Oikonomos oznaczało dla starożytnych prawo, wedle którego zarządza się domostwem, zatem osądza o tym, co w obrębie domu może się znaleźć, a co winno być z niego wyrzucone. W tym kontekście pojawia się zatem pytanie o charakter obecności historii w namyśle nad wychowaniem oraz o zasady, wedle których jedne fragmenty przeszłości zostają włączone w namysł pedagogiczny, a inne ulegają dyskwalifikacji.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1963
ISBN: 9788322622063
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Michalski_The_economy_of_the_history_of_education.pdf470,16 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons