Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1972
Tytuł: Teachers on the possibilities of cultivating regional traditions within the eTwinning framework of international collaboration of school
Autor: Waligóra-Huk, Anna
Słowa kluczowe: regional education; tradition cultivation; international collaboration of schools; eTwinning; project method
Data wydania: 2015
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: B. Pituła, A. Waligóra-Huk (red.), "Cultivating and forming regional traditions by the Visegrad Group teachers" (S. 123-131). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: This article is a presentation of the author’s own research findings conducted on a study sample of N = 65 teachers of junior secondary schools and primary schools. The aim of the study was to answer the research problem referring the teachers’ views on the possibility of creating and cultivating regional traditions with the application of tools and methods offered by the eTwinning Portal for international school cooperation.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1972
ISBN: 9788380124707
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Waligora_Huk_Teachers_on_the_possibilities_of_cultivating_regional_traitions.pdf376,72 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons