Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1974
Tytuł: Regional education as a significant area of the preschool educational activities
Autor: Hetmańczyk-Bajer, Hewilia
Słowa kluczowe: tradition; regional education; preschool education
Data wydania: 2015
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: B. Pituła, A. Waligóra-Huk (red.), "Cultivating and forming regional traditions by the Visegrad Group teachers" (S. 143-158). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article aims at presenting the role of regional education in teaching and upbringing of children at preschool age. The author not only points to significance of the transfer of values of the material and non-material culture to the youngest members of society, but she also puts emphasis on the need to prepare the future teachers to derive knowledge and values from wisdom, mentality, customs, and traditions of the region that they live in.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1974
ISBN: 9788380124707
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Hetmanczyk_Bajer_Regional_education_as_a_significant_area_of.pdf798,01 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons