Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1979
Tytuł: Działalność edukacyjno-wychowawcza Kościoła rzymskokatolickiego na Śląsku Cieszyńskim w latach 1869-1925
Autor: Klajmon-Lech, Urszula
Słowa kluczowe: Działalność edukacyjno‑wychowawcza; Kościół rzymskokatolicki; Śląsk Cieszyński; 1869-1925
Data wydania: 2015
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: D. Kocurek (red.), "Historia i współczesność procesu edukacyjno-wychowawczego" (S. 35-54). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The Roman Catholic Church has been an organiser not only of a spiritual life of the society but also has animated the cultural life and education of Polish society. This thesis is the leading one in the article which attempts to demonstrate it through the educational activities of the Church in Cieszyn Silesia on the turn of 18th and 19th century. The article presents the school activities of monastery congregations and cultural and patriotic activities of religious societies and priests: praiseworthy activists and representatives of Cieszyn region.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1979
ISBN: 9788380124417
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WEiNoE)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Klajmon_Lech_Dzialalnosc_edukacyjno_wychowawcza_Kosciola_rzymskokatolickiego.pdf480,33 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons