Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19867
Title: Tribological characteristics of carbon materials subjected to annealing intended for use in heart valves
Other Titles: Charakterystyki tribologiczne materiałów węglowych poddanych wygrzewaniu przeznaczonych na płatki zastawek serca
Authors: Duda, Piotr
Jurkiewicz, Karolina
Kaptacz, Sławomir
Salwa, Piotr
Keywords: węgiel szklisty; charakterystyki tribologiczne; twardość; struktura geometryczna powierzchni
Issue Date: 2016
Citation: Tribologia, Nr 3 (2016), s. 49-60
Abstract: Materiały węglowe typu węgiel szklisty lub kompozyt C/C nie zawsze spełniają wymagania im stawiane w zastosowaniach technicznych i biomechanicznych. Najistotniejszym problemem procesu wytwarzania, który udało się autorom pokonać było wyeliminowanie pęknięć wewnętrznych w gotowych próbkach powodujących ich podzielenie. Uzyskany jednolity materiał badawczy ze względu na niezwykle newralgiczne miejsce wszczepienia musi spełniać liczne wymagania: wykazywać wysoką wytrzymałość mechaniczną i chemiczną, biotolerancję oraz wysoką odporność na zużycie tribologiczne. W pracy przedstawiono wyniki badań tribologicznych, stereometrycznych i mikromechanicznych materiałów węglowych, które zostały wygrzane w piecu grafitowym, w temperaturach odpowiednio: 1500°C, 2000°C i 2500°C. W celu przeprowadzenia analiz charakterystyk tribologicznych opracowano metodykę badań na stanowisku kula-tarcza (tester T-01), która powinna odzwierciedlić warunki obciążeniowe panujące w rzeczywistym węźle. Przeprowadzone badania tribologiczne węgla szklistego potwierdziły przypuszczenia, iż temperatura wytwarzania tego materiału ma duży wpływ na jego własności tribologiczne, a wyższa temperatura wygrzewania nie zawsze oznacza poprawę właściwości materiału.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19867
ISSN: 0208-7774
1732-422X
Appears in Collections:Artykuły (WNŚiT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Duda_Tribological_characteristics.pdf1,01 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons