Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19882
Title: Tak zwany wojskowy kodeks postępowania karnego z 1943 roku
Authors: Lityński, Adam
Keywords: wojskowy kodeks karny; II RPzeczypospolita; prawo wojskowe
Issue Date: 2008
Citation: Z Dziejów Prawa, T. 1 (2008), s. 175-189
Abstract: Warto przypomnieć, że w II Rzeczypospolitej skodyfikowanie prawa karnego wojskowego nastąpiło poza Komisją Kodyfikacyjną. Jest to zjawisko samo w sobie ciekawe i godne naukowego wyświetlenia1. Prawo karne wojskowe było bowiem jedyną gałęzią prawa sądowego, która została skodyfikowana bez udziału Komisji Kodyfikacyjnej. Prawo wojskowe w II RP przeszło drogę od unifikacji w latach 1919/1920 do kodyfikacji dokonanej w 1932 roku, a więc drogę inną aniżeli prawo karne powszechne. Trzy były etapy na tej drodze: 1) w latach 1919/ 1920 recepcja niemieckiego kodeksu karnego wojskowego [k.k.w.]; 2) w 1928 roku kodyfikacja częściowo wsparta na rosyjskim kodeksie tzw. Tagancewa z 1903 roku; 3) w 1932 roku kodyfikacja własna, polska (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19882
ISSN: 1898-6986
2353-9879
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Litynski_Tak_zwany_wojskowy.pdf1 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons