Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19969
Title: Marian Lech Klementowski : 1943-2013
Authors: Lityński, Adam
Mikołajczyk, Marian
Keywords: Marian Lech Klementowski; historia prawa; średniowieczne prawo karne
Issue Date: 2014
Citation: Z Dziejów Prawa, T. 7 (2014), s. 297-300
Abstract: 27 listopada 2013 r. zmarł Profesor Marian Lech Klementowski, historyk prawa z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Urodził się 19 kwietnia 1943 r. w Ustianowej w powiecie Ustrzyki Dolne. Liceum ogólnokształcące ukończył w Rzeszowie, zaś studia prawnicze w UMCS. Po ukończeniu studiów podjął pracę w UMCS, w dziedzinie historii prawa, a ponadto odbył aplikację sądową i w 1967 r. złożył egzamin sędziowski. W UMCS przeszedł kolejne szczeble kariery zawodowej, by w końcu osiągnąć wiek emerytalny i od 1 października 2013 roku przejść w stan spoczynku. Przyjaciele i koledzy z macierzystego Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej przygotowali dla Mariana specjalną — ogólnopolską — księgę jubileuszową, która w chwili jego niespodziewanej śmierci znajdowała się na maszynach drukarskich; nikt się nie spodziewał, że księgę jubileuszową los przekształci w księgę pamiątkową. Ciężka choroba trawiła Mariana Klementowskiego od dawna, ale walczył z nią dzielnie i nic nie wskazywało na tak szybki tragiczny koniec. Godzi się podkreślić, że w długoletniej walce z chorobą znajdował znakomite wsparcie we wspaniałej Małżonce, a także w Synu (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19969
ISSN: 1898-6986
2353-9879
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Litynski_Marian_Lech_Klementowski.pdf733,29 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons