Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1997
Tytuł: Gabriela von Thun und Hohenstein - "dobra Pani"
Autor: Skrzypietz, Aleksandra
Słowa kluczowe: Gabriela von Thun und Hohenstein; rodzina Larischów
Data wydania: 2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: A. Muszyńska, A. Skiendziel, A. Skrzypietz (red.), "Jej ślad w historii - kobiety w województwie śląskim na przestrzeni wieków : w cieniu Beskidów" (S. 149-158). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Gabriela von Thun und Hohenstein (lub w innym zapisie von Thun- -Hohenstein) zwana „dobrą Panią z Kończyc Wielkich” przyszła na świat w domu hrabiego Larisch-Mönnich. Był to jeden z największych i najbardziej wpływowych rodów na Śląsku Cieszyńskim. Rodzina Larischów zawitała na ten teren prawdopodobnie w XVI wieku1. Nasza bohaterka urodziła się w Wiedniu 30 listopada 1872 roku. Jej rodzice to Eugeniusz, spadkobierca Rychwałdu, Pietwałdu, Zabłocia i Polskiej Lutynii oraz Kończyc Wielkich, i Maria Krystyna Deym von Stritež. W ich domu na świat przyszły trzy dziewczynki – Henrietta, Gabriela i Franciszka.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1997
ISBN: 9788380123182
9788380123199
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Skrzypietz_Gabriela_von_Thun_und_Hohenstein.pdf493,44 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons