Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2007
Tytuł: Nekotorye aspekty specifiki prepodavania russkogo azyka v usloviah Pol'si
Autor: Nadel-Czerwińska, Margarita
Słowa kluczowe: cele nauczania; język rosyjski
Data wydania: 2011
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: A. Zych, U.Widacha, O. Nowak, O. Małysa, J. Darda-Gramatyka (red.), "Russkij azyk v pol'skoj auditorii. T. 3" (S. 11-24). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article concerns the realization of the three main aims of teaching, a cognitive and educational in the course of practical Russian classes. The author concentrates on the problem of teaching students the ability to appropriately and effectively receive different types of texts, journalistic, literary ones, etc. She discusses basic language problems the lecturers – native speakers often face during classes with Polish-speaking students. The very phenomenon is dealt with on the example of differences in semantics and functioning of lexemes: толерантность — терпимость — терпение — терпеливость: молерантность — терпмость — терпепие — терпеливость
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2007
ISBN: 9788322619513
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Nadel_Czerwinska_Niekotoryje_aspiekty_spiecyfiki_priepodawanija_russkogo_jazyka.pdf560,41 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons