Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20088
Title: Podmiotowość w nauczaniu zintegrowanym ortografii
Authors: Polański, Edward
Rychlik, Adam
Keywords: ortografia; kształcenie
Issue Date: 2002
Citation: "Nauczyciel i Szkoła" 2002, nr 3/4, s. 199-206
Abstract: Nauczanie ortografii, mimo istniejących wielu opracowań i zbiorów ćwiczeń w tym zakresie, jest jednym z trudniejszych odcinków działalności dydaktycznej. Ponadto metody tradycyjne w opanowywaniu tego działu języka wydają się mało skuteczne, o czym świadczy stosunkowo niski poziom jego umiejętności, na wszystkich poziomach nauczania, który wyraża się różnorodnymi kłopotami w poprawnym zapisie wyrazów, związków wyrazowych i dłuższych form wypowiedzi. W tej sytuacji koniecznością stało się poszukiwanie nowych, skuteczniejszych metod nauczania ortografii. Gordon Dryden i Jeannette Vos, autorzy światowego bestsellera 2000 roku - Rewolucja w uczeniu - stwierdzają, że wszyscy przeszliśmy przez kształcenie uporządkowane w ramach poszczególnych przedmiotów i niekiedy trudno było zauważyć związki między różnymi dziedzinami. (...)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20088
ISSN: 1426-9899
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Polanski_Podmiotowosc_w_nauczaniu_zintegrowanym.pdf496,45 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons