Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2010
Tytuł: Poróżnienie w śmierci : o "Dwóch śmierciach" Władysława Szlengla
Autor: Kisiel, Marian
Słowa kluczowe: "Dwie śmierci"; Władysław Szlengel
Data wydania: 2015
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Jochemczyk, M. Kokoszka, B. Mytych-Forajter (red.), "Balaghan : mikroświaty i nanohistorie" (S. 77-84). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Nawrót, paralelizm, powtórzenie, refren. Każda z tych figur spełnia w wierszu Władysława Szlengla swoją mniej lub bardziej ważną funkcję. Nawrót niepokojąco wybija rytm wiersza; paralelizm rzeczywistość, o której się w wierszu mówi, okrutnie dzieli na dwie obce sobie połowy; powtórzenie utrwala w rytmie nawrotu ostrość paralelizmu; refren to wszystko potwierdza, nadaje formalnym chwytom stylistycznym rangę nieusuwalności. Tak oto cztery bliskie sobie figury tworzą atmosferę zapętlenia podmiotu w świecie, który nagle stał się obcy i wrogi.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2010
ISBN: 9788380126374
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kisiel_Poroznienie_w_smierci.pdf522,22 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons