Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20104
Title: Kodeks Napoleona - recenzja
Authors: Stawarska-Rippel, Anna
Keywords: recenzja; Katarzyna Sójka-Zielińska; Kodeks Napoleona; historia prawa
Issue Date: 2009
Citation: Z Dziejów Prawa, T. 2 (2009), s. 269-271
Abstract: Recenzja: Katarzyna Sójka-Zielińska, „Kodeks Napoleona. Historia i współczesność”. Wydano przy dotacji Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2007, 268 s.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20104
ISSN: 1898-6986
2353-9879
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stawarska_Rippel_Kodeks_Napoleona.pdf152,89 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons