Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20274
Title: Wstęp
Authors: Tałuć, Katarzyna
Nadolna-Tłuczykont, Marta
Keywords: Teresa Wilkoń; księga jubileuszowa; wstęp
Issue Date: 2020
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K.Tałuć, M. Nadolna-Tłuczykont (red.), "Między książką a literaturą : księga jubileuszowa dedykowana Profesor dr hab. Teresie Wilkoń z okazji 45- lecia pracy naukowej i dydaktycznej” (S. 9-10). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstract: Jubileusze to chwile wyjątkowe w życiu nie tylko samego Jubilata, ale także osób z nim związanych osobiście czy zawodowo. Wydarzenia te pozwalają obdarować Jubilata i skierować w jego stronę życzenia i słowa podziękowania. Przybierają one różne formy, a w tradycji uniwersyteckiej pięknym zwyczajem jest przygotowywanie księgi. I taki podarunek postanowili przygotować dla Profesor Teresy Wilkoń jej koleżanki, koledzy, uczniowie z Uniwersytetu Śląskiego oraz z zaprzyjaźnionych ośrodków naukowych. Profesor Teresa Wilkoń jest związana uczelnią śląską z przerwami od lat 70. XX wieku. Ze swoimi uczniami i współpracownikami dzieliła się i dzieli wiedzą, jak i swoją fascynacją kulturą literacką oraz czytelniczą. Jej zainteresowania naukowe i pasje znalazły też odzwierciedlenie w kształcie Księgi Jubileuszowej. Teksty, które na nią się złożyły, obejmują zagadnienia bibliologiczne, historycznoliterackie i kulturoznawcze, tworząc razem harmonijną całość [...].
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20274
ISBN: 978-83-226-3874-3
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Taluc_Nadolna-Tluczykont_Wstep.pdf632,5 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons