Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2029
Tytuł: "Mróweczki" Słowackiego
Autor: Nawarecka, Lucyna
Słowa kluczowe: Juliusz Słowacki; mrówki
Data wydania: 2015
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Jochemczyk, M. Kokoszka, B. Mytych-Forajter (red.), "Balaghan : mikroświaty i nanohistorie" (S. 351-354). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: W wierszu Zbigniewa Herberta dopiero teraz, kiedy Hamletowi, ulubionemu bohaterowi romantyków, a zwłaszcza Słowackiego, pozostał tylko horyzont mrówki, możliwy staje się dialog z realistą Fortynbrasem. Mrówka — symbol tego, co małe, przyziemne, nieważne, metafora zapobiegliwej pracowitości, porządku, umiarkowania i pozbawienia indywidualności, nie mogła być lubiana przez romantyków, toteż w twórczości Słowackiego pojawia się bardzo rzadko. Ale jednak pojawia się. I w sposobach wykorzystania obrazu mrówki odbijają się przemiany światopoglądu poety.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2029
ISBN: 9788380126374
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Nawarecka_Mroweczki_Slowackiego.pdf439,42 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons