Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2034
Tytuł: Leksika predydusego sostoania v aspekte izucenia izmenenij leksiceskogo sostava sovremennogo azyka
Autor: Czerwiński, Piotr
Słowa kluczowe: język okresu radzieckiego; zmiany językowe
Data wydania: 2011
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: A. Zych, U.Widacha, O. Nowak, O. Małysa, J. Darda-Gramatyka (red.), "Russkij azyk v pol'skoj auditorii. T. 3" (S. 25-41). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article is devoted to a phenomenon of a partial transition to a passive layer of this part of lexis which shows a relation with the previous era ( the language of the Soviet period). The subject of analysis includes linguistic items evaluating man in a negative way. They were divided into groups according to the level and lexical (semantic, connotative, and evaluative) changes and transformations which condition a transition of lexemes to passive vocabulary on the one hand, and facilitate its adaptation in the language of a new epoch on the other. The material presented allows for investigating linguistic changes which are the result of socio- political changes, influencing a lexical store, structure and organization of lexis, both in its centre and peripheries, and relations between passive and active vocabulary, as well as a clash of the old with the new one.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2034
ISBN: 9788322619513
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Czerwinski_Leksika_priedyduszczego_sostojanija_w_aspiektie_izuczenija.pdf533,42 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons