Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2038
Title: Geneza i rozwój filologii klasycznej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
Authors: Aleksandrowicz, Tadeusz
Keywords: Uniwersytet Śląski; filologia klasyczna
Issue Date: 2011
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: D. Rott, P. Wilczek, B. Stuchlik-Surowiak (red.), "Liber amicorum professoris Ioannis Malicki" (S. 31-40). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Idea założenia filologii klasycznej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach pojawiła się na początku lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, a więc w pierwszych latach istnienia Uniwersytetu Śląskiego, który powstał w roku 1968 z połączenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej z Filią Uniwersytetu Jagiellońskiego. Inicjatorem tej idei był ówczesny docent Uniwersytetu Wrocławskiego Stefan Zabłocki1, którego pomysł spotkał się z przychylnym zainteresowaniem ze strony profesora Jana Kazimierza Zaremby, organizatora polonistyki na WSP i w pierwszych latach istnienia Uniwersytetu Śląskiego. Niestety, ówczesne władze — jak twierdził profesor Zabłocki — były przeciwne temu projektowi. Ponowna próba powołania filologii klasycznej miała miejsce dopiero po przemianach politycznych, jakie zaszły w Polsce pod koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Formalnie Katedra Filologii Klasycznej została utworzona w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach 1 października 1991 roku4, a jej kierownictwo powierzono profesorowi Zabłockiemu.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2038
ISBN: 9788322619018
9788380126138
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aleksandrowicz_Geneza_i_rozwoj_filologii_klasycznej.pdf458,01 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons