Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2058
Title: Sprawozdanie z I Międzynarodowego Seminarium Naukowego Dwujęzyczność, wielojęzyczność i wielokulturowość - szanse i zagrożenia na drodze do porozumienia, Katowice, 9 października 2013
Authors: Kuros-Kowalska, Kamila
Keywords: bilingwizm; seminarium naukowe; wielojęzyczność; wielokulturowość
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: B. Mitrenga (red.), “Zmienność - stałość - różnorodność w dawnej i współczesnej polszczyźnie” (s. 179-182). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Series/Report no.: Linguarum Silva;t. 3
Abstract: 9 października 2013 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiegow Katowicach odbyło się I Międzynarodowe Seminarium Naukowept. Dwujęzyczność, wielojęzyczność i wielokulturowość – szanse i zagrożeniana drodze do porozumienia, które zgromadziło nie tylko językoznawców,lecz także logopedów, psychologów oraz dydaktyków, a więc osoby, które bilingwizmem interesują się zarówno w teorii, jak i, przede wszystkim,w praktyce. Spotkanie było dla jego uczestników okazją do podzielenia się doświadczeniami oraz wynikami badań. Przygotowania do tego wydarzenia naukowego zaczęły się blisko rok wcześniej, gdy opiekun Koła Doktorantów Językoznawstwa Wydziału Filologicznego – dr KatarzynaWęsierska, i jego przewodnicząca – mgr Kamila Kuros‑Kowalska, wspólnie stwierdziły, że zagadnieniom wielojęzyczności oraz wielokulturowościw naukowej dyskusji warto poświęcić zdecydowanie więcej uwagi.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2058
ISSN: 2300-0023
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kuros_Kowalska_Sprawozdanie_z_I_Miedzynarodowego_Seminarium_Naukowego_Dwujezycznosc_wielojezycznosc_i_wielokulturowosc.pdf262,51 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons