Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2058
Tytuł: Sprawozdanie z I Międzynarodowego Seminarium Naukowego Dwujęzyczność, wielojęzyczność i wielokulturowość - szanse i zagrożenia na drodze do porozumienia, Katowice, 9 października 2013
Autor: Kuros-Kowalska, Kamila
Słowa kluczowe: bilingwizm; seminarium naukowe; wielojęzyczność; wielokulturowość
Data wydania: 2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: B. Mitrenga (red.), “Zmienność - stałość - różnorodność w dawnej i współczesnej polszczyźnie” (s. 179-182). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Nr Serii/Raportu: Linguarum Silva;t. 3
Abstrakt: 9 października 2013 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiegow Katowicach odbyło się I Międzynarodowe Seminarium Naukowept. Dwujęzyczność, wielojęzyczność i wielokulturowość – szanse i zagrożeniana drodze do porozumienia, które zgromadziło nie tylko językoznawców,lecz także logopedów, psychologów oraz dydaktyków, a więc osoby, które bilingwizmem interesują się zarówno w teorii, jak i, przede wszystkim,w praktyce. Spotkanie było dla jego uczestników okazją do podzielenia się doświadczeniami oraz wynikami badań. Przygotowania do tego wydarzenia naukowego zaczęły się blisko rok wcześniej, gdy opiekun Koła Doktorantów Językoznawstwa Wydziału Filologicznego – dr KatarzynaWęsierska, i jego przewodnicząca – mgr Kamila Kuros‑Kowalska, wspólnie stwierdziły, że zagadnieniom wielojęzyczności oraz wielokulturowościw naukowej dyskusji warto poświęcić zdecydowanie więcej uwagi.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2058
ISSN: 2300-0023
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kuros_Kowalska_Sprawozdanie_z_I_Miedzynarodowego_Seminarium_Naukowego_Dwujezycznosc_wielojezycznosc_i_wielokulturowosc.pdf262,51 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons