Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2061
Tytuł: "Written on the body is a secret code" - body as palimpsest in Jeanette Winterson
Autor: Front, Sonia
Słowa kluczowe: Jeanette Winterson; powieść angielska; ciało i tekst
Data wydania: 2009
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: W. Kalaga, J. Mydla (red.), “Mapping literary spaces : memory, place, locality” (s. 32-43). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: W swojej twórczości Jeanette Winterson dąży do przepisania dyskursu pożądania. Palimpsestyczne ciało to jeden z tropów, za pomocą którego pisarka oddaje erotyzm, wierząc, że kontakt cielesny to jedyna autentyczna forma komunikacji. Ciało stanowi tekst złożony z warstw osobistej historii, zwłaszcza erotycznej, a próba jej odszyfrowania to wejście w bardzo intymny kontakt z drugim człowiekiem, ale jednocześnie ryzyko bycia podporządkowanym. Artykuł omawia to zagadnienie głównie na podstawie powieści Zapisane na ciele, w której początkowe, identyfikowane jako męskie, paradygmaty pożądania, mające na celu kolonizację, ustępują miejsca kobiecym eksploracjom, oddanym za pomocą labiryntowych psychicznych peregrynacji. Zamiast pożądania stanowiącego wykładnię braku, jak w tradycyjnym dyskursie, Winterson proponuje wzajemność (reciprocity), gdzie jednostka nie dąży do kolonizacji partnerki, ale oferuje siebie jako źródło przyjemności. Łącząc tekst, ciało i przyjemność, Winterson stawia sygnaturę kobiecego pisarstwa, które według teorii feministycznych powinno mieścić się tam, gdzie spotykają się ciało i tekst.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2061
ISBN: 9788322618363
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Front_Written_on_the_body_is_a_secret_code.pdf499,66 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons