Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2068
Tytuł: Miejsce "Oblężenia Jasnej Góry Częstochowskiej" w rozwoju polskiej epiki barokowej
Autor: Ocieczek, Renarda
Słowa kluczowe: epika barokowa; "Oblężenie Jasnej Góry Częstochowskiej"
Data wydania: 2011
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: D. Rott, P. Wilczek, B. Stuchlik-Surowiak (red.), "Liber amicorum professoris Ioannis Malicki" (S. 202-211). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Obleżenie Jasnej Góry Częstochowskiej, niezwykle interesujący poemat z wieku XVII, opowiadający o wojnie i miłości, przekazały nam wieki dawne jako utwór anonimowy. Czy pozbawienie tego tekstu autorstwa było wynikiem decyzji własnych twórcy, który z takich czy innych powodów nie chciał się ujawnić, czy też może rezultatem celowych lub przypadkowych działań innych osób, trudno w tej chwili odpowiedzieć. Poemat znany nam jest z dwu przekazów rękopiśmiennych. Pierwszy z nich, siedemnastowieczny, odkryty w XIX wieku, znajduje się w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej; jest to rękopis nr 123. Drugi, osiemnastowieczny, opisany w roku 1931 przez Romana Pollaka, był własnością Biblioteki Baworowskich (nr II, C, 22, 940); obecnie przechowywany jest w Bibliotece Akademii Nauk we Lwowie (zbiór nr 4, rkps nr 940).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2068
ISBN: 9788322619018
9788380126138
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Ocieczek_Miejsce_Oblezenia_Jasnej_Gory.pdf460,6 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons