Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2070
Tytuł: Koncept BLISKOŚĆ we frazeologii języka polskiego i rosyjskiego
Autor: Straś, Ewa
Słowa kluczowe: frazeologia języka polskiego; frazeologia języka rosyjskiego; pojęcie „koncept”
Data wydania: 2011
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: A. Zych, U.Widacha, O. Nowak, O. Małysa, J. Darda-Gramatyka (red.), "Russkij azyk v pol'skoj auditorii. T. 3" (S. 71-83). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The subject of research constitutes Polish and Russian phraseological units realizing the concept of BLISKOŚĆ (CLOSENESS). The author provides a linguo-cultural characteristic of the very concept and means of its objectivisation in both languages compared. The problem of a subjective evaluation appears in almost each unit under analysis. The analysis is not based on qualitative expressions, but an intuitive distance evaluation. The concept of BLISKOŚĆ (CLOSENESS) in Russian is given a bigger distance than in Polish as the perception of distance specific to Russian and Poland differs.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2070
ISBN: 9788322619513
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Stras_Koncept_BLISKOSC_we_frazeologii_jezyka_polskiego_i_rosyjskiego.pdf581,35 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons