Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20728
Title: Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji „Dialog w profilaktyce uzależnień - interdyscyplinarna perspektywa działań makrospołecznych” (Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 12 kwietnia 2019)
Authors: Kłos-Skrzypczak, Aleksandra
Keywords: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego; konferencja naukowa; Dialog w profilaktyce uzależnień – interdyscyplinarna perspektywa działań makrospołecznych; sprawozdanie
Issue Date: 2019
Citation: "Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" (2019), z. 1, s. 228-230
Abstract: "Dialog w profilaktyce uzależnień – interdyscyplinarna perspektywa działań makrospołecznych to tytuł konferencji, która z inicjatywy Studenckiego Koła Nauk o Rodzinie Pro została zorganizowana 12 kwietnia 2019 r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Konferencja stanowiła pokłosie dwóch edycji badań społecznych, które w latach 2017 i 2018 zostały przeprowadzone na terenie miasta Mysłowice w temacie działań profilaktycznych dzieci i młodzieży przez dr Aleksandrę Kłos-Skrzypczak. Wyniki wspomnianych badań były na bieżąco omawiane, analizowane i opracowywane w ramach spotkań Studenckiego Koła Naukowego Nauk o Rodzinie Pro, czego efekt stanowi monografia naukowa Dialog w perspektywie mikrostruktur społecznych. Ujęcie interdyscyplinarne." [...] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20728
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Klos_Skrzypczak_sprawozdanie_z_ogolnopolskiej_konferencji.pdf499,28 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons