Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20759
Title: Od redaktorki
Authors: Nowara-Matusik, Nina
Keywords: Jeszcze o artyście (i sztuce) : w literaturze, kulturze i nieopodal; Nina Nowara‑Matusik; Być artystą i mówić o artyście.W kręgu problematyki arty-stowskiej w niemieckich i polskich tekstach kultury/Künstler sein und über den Künstler sprechen. Das Problem des Künstlertums in deutschen und polnischen Kulturtexten
Issue Date: 2019
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: N. Nowara‑Matusik (red.), "Jeszcze o artyście (i sztuce) : w literaturze, kulturze i nieopodal" (S. 7-12). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Prezentowany tom jest pokłosiem polsko‑niemieckiej interdyscypli‑narnej konferencji Być artystą i mówić o artyście. W kręgu problematyki artystowskiej w niemieckich i polskich tekstach kultury/Künstler sein und über den Künstler sprechen. Das Problem des Künstlertums in deutschen und polnischen Kulturtexten, zorganizowanej przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego w dniach 16–17 listopada 2017 roku w Katowicach[...]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20759
ISBN: 978‑83‑226‑3705‑0
978‑83‑226‑3706‑7
ISSN: 0208-6336
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nowara_Matusik_Od_redaktorki.pdf465,05 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons