Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2082
Tytuł: Morfemnyj analiz na zanatiah po grammatike russkogo azyka v pol'skoazycnoj auditorii
Autor: Akartel, Michał
Słowa kluczowe: słowotwórstwo języka rosyjskiego; morfologia języka rosyjskiego
Data wydania: 2011
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: A. Zych, U.Widacha, O. Nowak, O. Małysa, J. Darda-Gramatyka (red.), "Russkij azyk v pol'skoj auditorii. T. 3" (S. 150-157). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The most frequent problem people preparing for the analysis aiming at investigating the word formation face is the ability of an appropriate interpretation of a graphic form of words (jotted vowels e, ë, ю, я, and a separating weak and strong symbol which the phoneme j is tightly connected with under particular circumstances. The examples given and the ability to use fundamental knowledge of orthography, phonetics, morphology and word-formation of Russian can be helpful in the analysis of the structure of a Russian word during individual studies.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2082
ISBN: 9788322619513
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Akartel_Morfemnyj_analiz_na_zanatiah_po_grammatike_russkogo_azyka.pdf422,22 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons