Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20896
Title: Wprowadzenie
Authors: Ciesek-Ślizowska, Bernadetta
Duda, Beata
Ficek, Ewa
Sujkowska-Sobisz, Katarzyna
Keywords: dyskurs; humanistyka
Issue Date: 2019
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: B. Ciesek-Ślizowska, B. Duda, E. Ficek, K. Sujkowska-Sobisz (red.), "Reprezentacje świata w dyskursach (modele, obrazy, wizje)" (S. 9-11). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstract: Badania nad dyskursem, w ciągu ostatnich kilkunastu lat rozwijane w sposób niezwykle dynamiczny, odwołują się do różnych paradygmatów, teorii oraz metod jego naukowego oglądu. W tę „polifoniczną”, a przy tym zajmującą poznawczo przestrzeń wieloaspektowo prowadzonych interpretacji wpisuje się również problematyka przedstawianego tomu. Na interdyscyplinarny charakter pomieszczonych w nim rozważań (poświęconych zasadniczo modelowaniu społecznej komunikacji przez poszczególne odmiany dyskursu) wskazuje ponadto spopularyzowana we współczesnej humanistyce i dodatkowo wyeksponowana w tytule publikacji nazwa reprezentacja, odsyłająca wszak do wszelkich typów przedstawień (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20896
ISBN: 978‑83‑226‑3848‑4
978‑83‑226- 3776‑0
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ciesek_Slizowska_Wprowadzenie.pdf812,3 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons