Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20974
Title: Wprowadzenie
Authors: Heska-Kwaśniewicz, Krystyna
Januszewska-Jurkiewicz, Joanna
Żurawska, Ewa
Keywords: Joanna Januszewska-Jurkiewicz; Krystyna Heska-Kwaśniewicz; Ewa Żurawska; Między Śląskiem a Wileńszczyzną
Issue Date: 2019
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Heska-Kwaśniewicz, J. Januszewska-Jurkiewicz, E. Żurawska (red), "Między Śląskiem a Wileńszczyzną" (S. 9-22). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Niniejsza publikacja, prezentująca rozszerzone i uzupełnione wersje referatów wygłoszonych podczas konferencji Między Śląskiem a Wileńszczyzną, zorganizowanej we wrześniu 2016 roku staraniem Polskiej Akademii Umiejętności – Pracowni Naukowej w Katowicach, Uniwersytetu Śląskiego i Biblioteki Śląskiej wpisuje się w te badania3. Książka stanowi próbę ukazania paraleli losów Górnego Śląska i Wileńszczyzny, wzajemnych relacji różnych części Śląska i Wileńszczyzny w sferze kultury, bezpośrednich kontaktów mieszkańców ziem wschodnich w okresie II Rzeczypospolitej, a także wkładu ekspatriantów z Wileńszczyzny w życie artystyczne, kulturalne i naukowe Górnego Śląska po II wojnie światowej[...]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20974
ISBN: 978‑83‑226‑3476‑9
978‑83‑226‑3477‑6
ISSN: 0208‑6336
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Heska_Kwasniewicz_Wprowadzenie.pdf453,47 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons