Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2099
Tytuł: Imiona psów - analiza opozycyjnych grup zoonimów występujących na portalach internetowych dla miłośników zwierząt
Autor: Wilczek, Wioletta
Słowa kluczowe: zoonimy; portale internetowe
Data wydania: 2012
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: B. Mitrenga (red.), "Opozycja - przeciwieństwo - kontrast w języku i w tekście" (S. 55-68). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The text is an attempt to present contemporary name-building tendencies in the area of zoonymy (on the language material taken from the forum for dog lovers). A variety of naming motivations and productivity of animal names prove a big creative potential of this onomastic category. Differentiating the most important oppositional sources of nomination accentuates the influence of many social and cultural factors on the act of naming. Basic contrast name groups prove similarities when creating names, as well as a variety of names in this area. It is also connected with the role and status of a pet in its owner’s life, with an emphasis put on the bond between them (expressed among others by the functioning of anthroponyms as zoonyms). The analysis of the material in the context of the thematic forum increases a hypocrystic nature of animals names. A description of the name origin, taking into account its semantics and an extended field of variant forms of a zoonym convince of the development of zoonymy as a separate area of onomastics.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2099
ISBN: 9788322621042
9788380125612
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Wilczek_Imiona_psow_analiza_opozycyjnych_grup_zoonimow.pdf306,86 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons