Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/21133
Tytuł: New taxa in Glomeromycota: Polonosporaceae fam. nov., Polonospora gen. nov., and P. polonica comb. nov.
Autor: Błaszkowski, Janusz
Niezgoda, Piotr
Meller, Edward
Milczarski, Paweł
Zubek, Szymon
Malicka, Monika
Uszok, Sylwia
Casieri, Leonardo
Goto, Bruno Tomio
Magurno, Franco
Słowa kluczowe: Arbuscular mycorrhizal fungi; 18S-ITS-28S nuc rDNA and 18S-ITS-28S + RPB1 molecular phylogenies; Archaeosporales
Data wydania: 2021
Źródło: Mycological Progress, Vol. 20, (2021) s. 941-951
Abstrakt: Phylogenetic analyses of sequences of the nuc rDNA small subunit (18S), internal transcribed spacer (ITS1-5.8S-ITS2 = ITS), and large subunit (28S) region (= 18S-ITS-28S), as well as sequences of this region concatenated with sequences of the largest subunit of RNA polymerase II (RPB1) gene, proved that the species originally described as Acaulospora polonica (phylum Glomeromycota) represents a new genus and a new family of the ancient order Archaeosporales, here introduced into the Glomeromycota under the names Polonospora and Polonosporaceae, respectively. The phylogenetic analyses and BLASTn queries also indicated that the Polonosporaceae with P. polonica comb. nov. still contains several morphologically undescribed taxa at the ranks of genus and species, which have a worldwide distribution.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/21133
DOI: 10.1007/s11557-021-01726-4
ISSN: 1861-8952
1617-416X
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNP)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Blaszkowski_New_taxa_in_Glomeromycota.pdf3,48 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons