Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2114
Tytuł: Polskie Ziemie Odzyskane w pracach bibliograficznych Herberta Ristera (1908-1993)
Autor: Bajor, Agnieszka
Słowa kluczowe: Herbert Rister; Polskie Ziemie Odzyskane
Data wydania: 2012
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: I. Socha, A. Łakomy (red.). "Lektury pokoleniowe i ponadpokoleniowe : z zagadnień recepcji" (S. 55-67). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article presents an academic profile of Herbert Rister, one of postwar Western- German bibliographer associated with Johann Gottfried Herder’s Institute in Margburg. Reister is the author of several dozen bibliographies, the topic of which concerns the areas lost by Germans as a result of postwar establishments. His bibliographic interests covered among others Silesia, Wielkopolska and Poznań area, Pomerania and Lubuskie province, as well as Polish-German relations. Bibliographic records, created in the beginning from the perspective of a revisionistic policy, have still been an outstanding supplement to territory bibliographies created in Poland. Because of that, the attention was paid to the scope of Reister’s bibliographies, the choice of materials, but also lacks in valuable Polish writings listed in Polish academic criticism. The researcher highlights the role of Reister’s bibliography for a Polish receiver of these lists.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2114
ISBN: 9788322620830
9788380125469
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bajor_Polskie_Ziemie_Odzyskane_w_pracach_bibliograficznych_Herberta_Ristera.pdf278,74 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons