Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2121
Tytuł: Problem transcendencji i integracji osoby w Karola Wojtyły/Jana Pawła II antropologii adekwatnej
Autor: Struzik, Elżbieta
Słowa kluczowe: transcendencja; Karol Wojtyła; Jan Paweł II; antropologia adekwatna
Data wydania: 2011
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: D. Bęben, A. J. Noras (red.), "Filozofia Kanta i jej recepcja" (S. 229-245). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Przedmiotem rozważań jest pojęcie integracji i transcendencji w kontekście Karola Wojtyły/Jana Pawła II antropologii adekwatnej. Proces integracji osoby wskazuje jedność dynamizmów somatycznych i duchowych, odniesionych do procesu konstytucji podmiotowości osoby. W tej perspektywie podmiotowej pojęcie integracji wskazuje wewnętrzny proces zmierzający do zintegrowania złożonej i wielopoziomowej struktury bytu osobowego. W tym sensie integracja to proces osiągania jedności w całościowej strukturze osoby. W integracji ujawnia się to, co najbardziej wewnętrzne w człowieku — jego duchowość, psychiczność i cielesność. Proces ten nie jest prostym scaleniem wewnętrznej struktury bytu w całość, lecz uznaniem rzeczywistości podmiotowości osoby w jej wewnętrznej złożoności. Jest zatem integracja procesem zarówno dynamicznym, jak i komplementarnym wobec transcendencji wyrażonej w akcie samostanowienia i czynu.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2121
ISBN: 9788322620304
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Struzik_Problem_transcendencji_i_integracji_osoby.pdf321,95 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons