Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2122
Tytuł: Kantowskie inspiracje filozofii sztuki Stanisława Ignacego Witkiewicza
Autor: Wołek, Magdalena
Słowa kluczowe: Kant; Stanisław Ignacy Witkiewicz
Data wydania: 2011
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: D. Bęben, A. J. Noras (red.), "Filozofia Kanta i jej recepcja" (S. 263-269). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Związki wielokrotnie omawianej filozofii sztuki Witkiewicza z Kantowską estetyką z trzeciej Krytyki nie dają się opisać ani jako zależność, ani jako kontynuacja, ani tym bardziej jako nawiązanie Witkiewicza do Kanta. Krótko mówiąc, przynajmniej na pierwszy rzut oka, na powierzchni obu koncepcji trudno odnaleźć jakiekolwiek relacje. Niemniej jednak gdy przyjrzeć się wnikliwiej, nie sposób oprzeć się wrażeniu, że osławiona teoria Czystej Formy Witkacego zawdzięcza swe istnienie lekturze Kanta. Nie oznacza to koniecznie, że Witkacy świadomie korzystał z myśli królewieckiego filozofa, lecz że filozofia Kanta pozwala wyjaśnić i zrozumieć nieprecyzyjną i niejednokrotnie sprzeczną teorię Czystej Formy.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2122
ISBN: 9788322620304
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Wolek_Kantowskie_inspiracje_filozofii_sztuki.pdf287,51 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons