Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/21293
Title: Les formules expressives de la conversation : analyse contrastive : français - polonais - italien
Authors: Krzyżanowska, Anna
Grossmann, Francis
Kwapisz-Osadnik, Katarzyna
Keywords: językoznawstwo; język francuski; język polski; język włoski; słownik; formuły konwersacyjne; żywy język
Issue Date: 2021
Publisher: Lublin : Wydawnictwo Episteme
Abstract: Książka « Les formules expressives de la conversation. Analyse contrastive : français-polonais-italien » to rodzaj trójjęzycznego słownika, który zawiera 50 spośród najczęściej używanych formuł konwersacyjnych języka francuskiego oraz ich ekwiwalentów w języku polskim i włoskim. Jest ona skierowana zarówno do czytelników o zainteresowaniach stricte naukowych – językoznawców, studentów filologii – jak i do dydaktyków, tłumaczy oraz specjalistów zajmujących się automatycznym przetwarzaniem języka naturalnego. Hasła słownikowe języka francuskiego, polskiego i włoskiego zostały opisane według wspólnego, bardzo czytelnego schematu, uwzględniającego dziesięć parametrów, np. warunki użycia formuły, jej budowa, nacechowanie stylistyczne, częstość występowania w różnych typach korpusów językowych. Przykłady ilustrujące użycie formuł są zaczerpnięte z „żywego języka” – w tym z Twittera, forów internetowych, prasy i literatury współczesnej. Prezentacja autentycznych kontekstów jest bardzo istotna zarówno z punktu widzenia leksykograficznego, jak i glottodydaktycznego. Pozwala to czytelnikowi dokonać wyboru formuły nie tylko na podstawie opisu jej znaczenia. Jest to pierwsze takie opracowanie zarówno na rynku polskim, jak i francuskojęzycznym.
Description: Autorzy współpracujący: Karolina Adamczyk – KA, Dominika Dykta – DD, Najwa Gharbi – NG, Aneta Filipiuk-Kusz – AF K, Francis Grossmann – FG, Michał Hrabia – MH, Anna Krzyżanowska – AK, Piotr Krzyżanowski – PK, Katarzyna Kwapisz-Osadnik – KKO, Alexis Ladreyt – AL, Lidia Miladi – LM, Anna Nas – AN, Iva Novakova – IN, Ivan Romaniuk – IR, Aneta Sokolewska – AS, Izabela Szantyka – IS, Agnès Tutin – AT, Jagoda Wojciechowska – JW, Ryszard Wylecioł – RW
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/21293
ISBN: 978-83-65172-33-4
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kwapisz-Osadnik_Les_formules_expressives_de_la_conversation.pdf3,24 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons