Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2138
Title: Studenci kierunków społecznych i humanistycznych Uniwersytetu Śląskiego wobec spraw publicznych. Zainteresowanie - Postrzeganie - Rozprawianie
Authors: Czakon, Piotr
Keywords: Sprawy publiczne; Sfera publiczna; Uczestnictwo publiczne
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Citation: Opuscula Sociologica, nr 1 (2016), s. 43-57
Abstract: Artykuł mierzy się z problemem postaw studentów ze Śląska wobec spraw publicznych. Tekst rozpoczyna się zwięzłym opisem tytułowego zagadnienia. We wstępnej części klasyczne koncepcje tego zagadnienia – Hanny Arendt, Bruce Ackermana i Jürgena Habermasa – zostały zrelacjonowane. Czytelnik dowiaduje się o fundamentalnych definicyjnych aspektach terminu sfery publicznej. Jest ona rozumiana jako instytucjonalna płaszczyzna, w której ludzie mogą partycypować by wyrazić swoje opinie lub by uczestniczyć w organizacjach publicznej reprezentacji. W następnej części – w oparciu o rezultaty pracy magisterskiej autora – wszystkie niezbędne informacje o postawach studentów względem sfery publicznej zostały zaprezentowane. Zostało podkreślone, że większość młodzieży akademickiej zadeklarowała zainteresowanie zagadnieniami ponadjednostkowymi lecz ich uczestnictwo w sferze publicznej pozostaje na bardzo podstawowym poziomie.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2138
DOI: 10.18276/os.2016.1-04
ISSN: 2299-9000
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Czakon_Studenci_kierunkow_spolecznych_i_humanistycznych.pdf663,36 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons