Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2146
Tytuł: Książki "zalecane" przez Andrzeja Trzecieskiego
Autor: Sitkowa, Anna
Słowa kluczowe: Andrzej Trzeciewski; carmina minora; poezja zalecająca
Data wydania: 2012
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Jarczykowa, A. Bajor (red.), "Zalecenia i przestrogi lekturowe : (XVI-XX wiek)" (S. 9-17). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article discusses occasional poems in which Andrzej Trzecieski praised the 16th century works and their authors. The poems, printed in „recommended” books fulfilled, above all, advertising functions. Among others, it was emphasized that Trzecieski encouraged equally enthusiastically to read works by the authors enjoying authority in the 16th century and the debuting ones, wrote praises of Latin works and written in the national language. He appreciated advantages of works that are fundamental from a today’s perspective, but also indicated the „advantages” of literary ephemerides. Worth attention, from a religious point of view, were Trzeciewski’s praising rhymes, both in books submitted to print by reformation advocates and the Catholic church.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2146
ISBN: 9788322620472
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Sitkowa_Ksiazki_zalecane_przez_Andrzeja_Trzecieskiego.pdf300,52 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons