Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2150
Tytuł: Pożyteczne i szkodliwe lektury według Jana Amosa Komeńskiego
Autor: Jarczykowa, Mariola
Słowa kluczowe: Jan Amos Komeński; bibliofilstwo; pedagogiczny aspekt czytelnictwa
Data wydania: 2012
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Jarczykowa, A. Bajor (red.), "Zalecenia i przestrogi lekturowe : (XVI-XX wiek)" (S. 18-32). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Jan Amos Komeński expressed his opinion on positive and negative effects of reading books many times, especially in pedagogic contexts. His views on the role of a book in religious education, reception of ancient writers, female reading, and topographic art are interesting. Komeński suggested a foundation of specialist libraries with a limited access to books, preparation of compendium devoted to different groups of readers: learners, babysitters, etc. A great educator warned against excessive reading, did not avoid strong criticism of ancient and modern authors, provided means of an efficient acquisition of knowledge, on the basis of selected sources and a proper techniques of reading taking notes from a book.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2150
ISBN: 9788322620472
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Jarczykowa_Pozyteczne_i_szkodliwe_lektury_wedlug_Jana_Amosa_Komenskiego.pdf315,87 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons