Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2159
Tytuł: Ludzkie i nie-ludzkie w cyklu "Świat Dysku" Terry'ego Pratchetta
Autor: Janoszka, Maria
Słowa kluczowe: Terry Pratchett; comic fantasy
Data wydania: 2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: E. Bartos, D. K. Chwolik, P. Majerski, K. Niesporek (red.), "Literatura popularna. T. 2, Fantastyczne kreacje światów" (S. 405-422). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The goal of this article is to describe the varied functions of fantastic beings who enter into relations with the human characters of Terry Pratchett’s Discworld novels. The confrontation of the human and the non-human becomes a source of a deeper anthropological reflection. Even though Pratchett uses comical devices to present the tension building up on the axis of difference – identity – norm – stereotype, he nonetheless treats the issue of the recognition of one’s own identity through the lens of the experience of radical otherness with a large dose of seriousness. The diversity of problems evoked by the stories of individual representatives of the different “races” or entire communities inhabiting the Discworld, reveals Pratchett as an astute observer of both absurdities and crucial problems of today, his sensitivity attuned to the lability of the thresholds between the normative and the non-normative.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2159
ISBN: 9788380122987
9788380122994
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Janoszka_Ludzkie_i_nie_ludzkie_w_cyklu_Swiat_Dysku_Terryego_Pratchetta.pdf352,35 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons