Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/21636
Title: Podróż za (nie)jeden uśmiech : dziecięcy reportaż podróżniczy w literaturze i nowych mediach
Authors: Rogowicz, Kamila
Keywords: literatura dziecięca i młodzieżowa; reportaż podróżniczy; powieść podróżniczo-przygodowa
Issue Date: 2018
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Jędrych, D. Krzyżyk, M. Ochwat, M. Wójcik-Dudek (red.), "Przestrzenie spotkania : tom dedykowany Profesor Ewie Jaskółowej w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej" (S. 323-329). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Literatura niewątpliwie pozostaje elementem kształtującym tożsamość człowieka - ostatecznie to właśnie ona, jak dowodzi Ryszard Koziołek, daje mu narzędzia niezbędne do istnienia i działania w świecie. W tym kontekście literatura dla dzieci i młodzieży nabiera wyjątkowego znaczenia, ponieważ w dużej mierze decyduje o dalszych wyborach lekturowych, a niejednokrotnie wręcz o czytelniczym „być albo nie być”. Współcześni twórcy zdają się dostrzegać tę żywą potrzebę ofiarowania młodym odpowiednich, interesujących tekstów, ale również uwikłanie młodzieży w stale zmieniającą się rzeczywistość. Najnowsze propozycje wydawnicze poza tym, że mają aktualną treść, realizują więc nowe formy bądź aktualizują stare, dzięki czemu papierowa książka nie traci na swojej wartości i pozostaje cennym źródłem wiedzy o świecie. [fragm. tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/21636
ISBN: 978-83-226-3309-0
ISSN: 978-83-226-3308-3
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rogowicz_Podroz_za_nie_jeden_usmiech_dzieciecy_reportaz_podrozniczy.pdf478,78 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons