Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/21667
Title: Julii Hartwig metapoetyckie "rozmowy na nowy wiek"
Authors: Dutka, Elżbieta
Keywords: poezja polska; Julia Hartwig; analiza twórczości Julii Hartwig
Issue Date: 2018
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Jędrych, D. Krzyżyk, M. Ochwat, M. Wójcik-Dudek (red.), "Przestrzenie spotkania : tom dedykowany Profesor Ewie Jaskółowej w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej" (S. 85-97). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Wyjątkowy w dorobku słynącej z powściągliwości w wyrażaniu własnych uczuć i opinii artystki jest artykuł opublikowany w 2001 roku na łamach „Tygodnika Powszechnego”, zatytułowany "Poeta dzisiaj", pełny polemicznego impetu, dość kategorycznych sądów i emocji. Jest to w istocie autorska diagnoza stanu współczesnej poezji i kondycji poety, ale też dyskusja z formacją młodych twórców oraz prowokacja do podjęcia „rozmowy na nowy wiek” na temat poezji. [fragm. tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/21667
ISBN: 978-83-226-3308-3
978-83-226-3309-0
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dutka_Julii_Hartwig_metapoetyckie_rozmowy_na_nowy_wiek.pdf482,38 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons