Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2167
Tytuł: "Powietrzna zaraza" w Wielkim Księstwie Litewskim w ujęciu Walentego Bartoszewskiego i Piotra Kochlewskiego
Autor: Jarczykowa, Mariola
Słowa kluczowe: literatura staropolska; Walenty Bartoszewski; Piotr Kochlewski; epidemia dżumy i duru plamistego
Data wydania: 2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Jarczykowa, B. Mazurkowa, S. Dąbrowski (red.), “Świat bliski i świat daleki w staropolskich przestrzeniach” (s. 153-172). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The paper sketches various depictions of the epidemic that spread between 1629 and1630 on the territory of the Grand Duchy of Lithuania. The author puts the emphasisfirst on Walenty Bartoszewski’s book Bezoar z łez ludzkich czasu powietrza morowego…(Bezoar from Human Tears of the Times of the Pestilential Air…) reedited in that period anddedicated for all afflicted. The first part of that publication comprised songs and prayersaround the motifs of danger, death, starvation, poverty and flight, whereas the secondpart offered practical instructions for the times of the plague. The author then includesdetailed accounts from plague‑strickenKiejdany written by the village headman PiotrKochlewski in his letters to Duke Krzysztof Radziwiłł as illustrative of many aspects ofcity life in the times of danger, including the burial of plague victims. The juxtapositionof distinct accounts of the plague revealed certain common motifs and highlighted thereligious (protestant and catholic) aspect of the authors’ approach to these collectiveexperiences.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2167
ISBN: 9788380125902
9788380125896
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Jarczykowa_Powietrzna_zaraza_w_Wielkim_Ksiestwie_Litewskim.pdf501,71 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons