Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/21676
Title: Pani od polskiego : [wiersz]
Authors: Kisiel, Marian
Keywords: poezja; "Pani od polskiego"; Marian Kisiel; Ewa Jaskółowa
Issue Date: 2018
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Jędrych, D. Krzyżyk, M. Ochwat, M. Wójcik-Dudek (red.), "Przestrzenie spotkania : tom dedykowany Profesor Ewie Jaskółowej w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej" (S. 23-24). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Pani od polskiego "nad rzeczką jest domek rzeczka żywi stawek stawek żywi rybki rybki żywią misie" […] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/21676
ISBN: 978-83-226-3308-3
978-83-226-3309-0
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kiesiel_Pani_od_polskiego.pdf403,88 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons