Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2174
Tytuł: Terapia pedagogiczna - wprowadzenie
Autor: Stankowski, Adam
Słowa kluczowe: pedagogical therapy; partial disorders
Data wydania: 2009
Źródło: Chowanna, 2009, t. 1, s. 9-32
Abstrakt: The text is an attempt of synthetic grasp of problems connected with pedagogical therapy. The reflection leads from presenting the theoretical background of pedagogical therapy, through the analysis of its functions and tasks, illustration of methods and forms used to help a child with partial disorders, to the reconstruction of dependences and conditions of therapeutic process in contemporary realities of institutional upbringing.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2174
ISSN: 0137-706X
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Stankowski_Terapia_pedagogiczna.pdf404,7 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons