Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2175
Tytuł: O wartościach terapeutycznych w praktyce wychowawczej pedagoga specjalnego
Autor: Gabryś, Katarzyna
Słowa kluczowe: special educational needs; therapeutic values; teacher s attitude
Data wydania: 2009
Źródło: Chowanna, 2009, t. 1, s. 33-42
Abstrakt: In work with children with special educational needs a teacher s attitude should give support and motivate pupils to struggle on. Equally important are empathy and understanding of a child. Such an environment creates favourable conditions for a pupil s development in different areas.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2175
ISSN: 0137-706X
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Gabrys_O_wartosciach_terapeutycznych_w_praktyce.pdf384,98 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons