Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/21769
Title: Awangarda powraca – zamiast wstępu
Authors: Świeściak, Alina
Fast, Piotr
Keywords: awangarda; wstęp
Issue Date: 2020
Citation: "Między Oryginałem a Przekładem", T. 26, nr 3, 2020, s. 7-8
Abstract: Awangarda powraca. A właściwie powraca problem awangardy – pytanie o możliwość, o warunki dzisiejszej awangardy. Sprawa nie jest przesądzona, z jednej strony awangarda wydaje się bowiem zjawiskiem historycznym, dla którego właściwym miejscem jest muzeum, z drugiej stanowi niekończący się projekt, pozwalający myśleć o lepszej przyszłości sztuki i świata. Zarówno potrzeba estetycznego eksperymentu, jak i radykalnej społeczno-politycznej zmiany – które spotykają się w pojęciu awangardy – są zatem również doświadczeniem współczesności. Czy jest to także ważne zagadnienie translatologiczne? Jak wynika z przedstawionych poniżej tekstów – i tak, i nie [...].
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/21769
ISSN: 1689-9121
2391-6745
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Swiesciak_Fast_Awangarda_powraca.pdf827,35 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons