Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2177
Tytuł: "Ja" poetyckie Słowackiego - próba ujęcia konstelacyjnego
Autor: Zwierzyński, Leszek
Słowa kluczowe: Juliusz Słowacki; poezja polska; Słowacki’s poetical I; Ja poetyckie Słowackiego
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: A. Dębska-Kossakowska, P. Paszek, L. Zwierzyński (red.), "Zanikanie i istnienie niepełne : w labiryntach romantycznej i współczesnej podmiotowości" (S. 15-52). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The text constitutes an attempt to widen and open the model of Słowacki’s subjectivity. The author defines an ontic shape of the poetical “I” as a combination of a being “I” and a textual “I”. He concentrates on examining textuality, revealing a series of untypical, and borderline phenomena not taken into account in the description of a Genesis “I”, composing its “more loose” constellation structure. Especially important seems a series of phenomena close to the 20th century poetry: stratification, destruction of “I” (also a multidirectional transgression of the subject connected with it); a love tunnel showing a unique location of “I” in the Being and finally, a dance as a sub-semantic figure of a broadened and trans-humanistic being. They reveal a double (metaphoricallymetonymic) location of a Genesis “I” in the world.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2177
ISBN: 9788322622308
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Zwierzynski_Ja_poetyckie_Slowackiego_proba_ujecia_konstelacyjnego.pdf444,82 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons