Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2182
Tytuł: Problem przystosowania dzieci z ADHD do warunków szkolnych : sposoby przeciwdziałania odrzuceniu i wykluczeniu społecznemu dziecka "innego"
Autor: Niemiec, Marta
Słowa kluczowe: social adaptation; ADHD syndrom; peer group
Data wydania: 2009
Źródło: Chowanna, 2009, t. 1, s. 169-186
Abstrakt: The literature of the subject and the research conducted by the author prove that a ADHD child may have problems with adapting to a peer group and all the same may have learning difficulties. The article contains the detailed description of the conducted research and the indications concerning working out the suitable strategies for work with a child and the rest of a class team in order to improve social behaviour of a schoolchild with ADHD and a general social condition in a school class.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2182
ISSN: 0137-706X
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Niemiec_Problem_przystosowania_dzieci_z_ADHD.pdf434,56 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons