Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2183
Tytuł: Jakość i zakres funkcjonowania systemu opieki logopedycznej w ocenach nauczycieli, logopedów i rodziców
Autor: Pituła, Beata
Kitlińska-Król, Małgorzata
Słowa kluczowe: speech therapy; speech disorders
Data wydania: 2009
Źródło: Chowanna, 2009, t. 1, s. 187-205
Abstrakt: The text is a report on research on the quality of speech therapy offered, within the framework of Polish educational system and medical section, to children with speech disorders. Brief introduction illustrates contemporary system of speech therapy in Poland, successive parts comprise a presentation of evaluations of examined teachers, speech therapists and parents, regarding the quality and range of speech therapy. Within the last part conclusions have been drawn form the research and an attempt to delineate necessary changes has been made.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2183
ISSN: 0137-706X
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Pitula_Jakosc_i_zakres_funkcjonowania_systemu_opieki_logopedycznej.pdf459,47 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons