Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2199
Tytuł: Z nurtem kaskady. Nad Aarą Jerzego Żuławskiego.
Autor: Dembińska-Pawelec, Joanna
Słowa kluczowe: kaskada; poetyka gatunku; genologia; Jerzy Żuławski; poezja Młodej Polski
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Jochemczyk, M. Piotrowiak (red.), "Urzeczenie : locje literatury i wyobraźni" (S. 99-114). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Nr Serii/Raportu: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego;3110
Abstrakt: Szkic prezentuje zapomniany i osobliwy gatunek kaskady, stworzony i zaproponowany przez Jerzego Żuławskiego. W 1897 roku Żuławski wydał tom wierszy Intermezzo, w którym zawarł cykl dziewięciu utworów o identycznej, niespotykanej formie poetyckiej, któremu nadał tytuł Z „Kaskad”. Forma wierszy ma charakter ikoniczny i wizualnie odtwarza kształt rzecznej kaskady. Autorka szkicu omawia tę szczególną poetykę gatunku, przybliża jej recepcję oraz przywołuje poglądy estetyczne poety. Podejmuje także interpretację kaskady zatytułowanej Nad Aarą. W zakończeniu docieka zadziwiającego zaniknięcia wierszy-kaskad skazanych przez Żuławskiego na zapomnienie.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2199
ISBN: 978-83-226-2261-2
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Dembinska_Pawelec_Z_nurtem_kaskady.pdf372,45 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons