Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2199
Title: Z nurtem kaskady. Nad Aarą Jerzego Żuławskiego.
Authors: Dembińska-Pawelec, Joanna
Keywords: kaskada; poetyka gatunku; genologia; Jerzy Żuławski; poezja Młodej Polski
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Jochemczyk, M. Piotrowiak (red.), "Urzeczenie : locje literatury i wyobraźni" (S. 99-114). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Series/Report no.: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego;3110
Abstract: Szkic prezentuje zapomniany i osobliwy gatunek kaskady, stworzony i zaproponowany przez Jerzego Żuławskiego. W 1897 roku Żuławski wydał tom wierszy Intermezzo, w którym zawarł cykl dziewięciu utworów o identycznej, niespotykanej formie poetyckiej, któremu nadał tytuł Z „Kaskad”. Forma wierszy ma charakter ikoniczny i wizualnie odtwarza kształt rzecznej kaskady. Autorka szkicu omawia tę szczególną poetykę gatunku, przybliża jej recepcję oraz przywołuje poglądy estetyczne poety. Podejmuje także interpretację kaskady zatytułowanej Nad Aarą. W zakończeniu docieka zadziwiającego zaniknięcia wierszy-kaskad skazanych przez Żuławskiego na zapomnienie.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2199
ISBN: 978-83-226-2261-2
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dembinska_Pawelec_Z_nurtem_kaskady.pdf372,45 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons