Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/22000
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorIlska, Michalina-
dc.contributor.authorPrzybyła-Basista, Hanna-
dc.contributor.authorBrandt, Anna-
dc.date.accessioned2021-11-29T09:31:25Z-
dc.date.available2021-11-29T09:31:25Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citation"Polskie Forum Psychologiczne" T. 22, Nr 3 (2017), s. 440-458pl_PL
dc.identifier.issn2449-6871-
dc.identifier.issn1642-1043-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/22000-
dc.description.abstractGłównym celem badań była adaptacja i opracowanie polskiej wersji Skali Satysfakcji Seksualnej dla Kobiet (SSS-W) autorstwa Meston i Trapnella (2005) oraz ocena jej właściwości psychometrycznych. Grupę osób badanych stanowiło 651 kobiet. Analizy statystyczne potwierdziły satysfakcjonujące właściwości psychometryczne polskiej wersji kwestionariusza (SSS-W-R15), który w toku analiz został skrócony z 18 do 15 twierdzeń. Generalnie struktura polskiej wersji narzędzia SSS-W-R15, otrzymana w toku analizy czynnikowej, jest podobna do oryginalnej. Zarówno analiza eksploracyjna, jak i konfirmacyjna potwierdziła trójczynnikową strukturę kwestionariusza (zadowolenie, komunikacja, dopasowanie). Otrzymane rezultaty wskazują, że skala SSS-W-R15 jest narzędziem rzetelnym i może być wykorzystywana w badaniach naukowych w Polsce.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectsatysfakcja seksualnapl_PL
dc.subjectkobietypl_PL
dc.subjectpomiarpl_PL
dc.subjectzadowoleniepl_PL
dc.subjectkomunikacjapl_PL
dc.subjectdopasowaniepl_PL
dc.titleSkala Satysfakcji Seksualnej Kobiet Cindy Meston i Paula Trapnella : właściwości psychometryczne polskiej wersji narzędziapl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.identifier.doi10.14656/PFP20170306-
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ilska_Skala_Satysfakcji_Seksualnej_Kobiet_Cindy_Meston_i_Paula_Trapnella_wlasciwosci_psychometryczne.pdf515,63 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons