Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2202
Tytuł: A remark concerning measure and category
Autor: Kuczma, Marek
Słowa kluczowe: measure; category; mathematics
Data wydania: 1973
Źródło: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prace Matematyczne, Nr 3 (1973), s. 51-52
Abstrakt: Autor wskazuje na pewną niedokładność w dowodzie jednego z twierdzeń w [1] i pokazuje, jak można lukę tę uzupełnić.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2202
ISSN: 0208-5410
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WMFiCH)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kuczma_A_remark_concerning_measure_and_category.pdf286,04 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons