Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2203
Tytuł: Kontrasty eufemistyczno-dysfemistyczne w lingwistyce słowackiej i polskiej
Autor: Sojda, Sylwia
Słowa kluczowe: eufemizmy; lingwistyka słowacka; lingwistyka polska
Data wydania: 2012
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: B. Mitrenga (red.), "Opozycja - przeciwieństwo - kontrast w języku i w tekście" (S. 123-134). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article is an attempt to present a definition of euphemisms and dysphemisms as linguistic elements serving a positive or negative valuing as functioning in Slovak and Polish linguistics. As the phenomenon of euphemisation is described in confrontative languages, the studies on dysphemisation have not been paid attention to so far. Thus, an overview of linguistic means serving the expression of approval and disapproval with reference to a message receiver (or participant) is presented. Besides, the way of qualifying interesting lexemes in Slovak and Polish lexicographic sources has been pointed out, as well as the most important semantic fields of euphemism occurrence and dysphemisms (often considered as their opposites) have been underlined.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2203
ISBN: 9788322621042
9788380125612
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Sojda_Kontrasty_eufemistyczno_dysfemistyczne_w_lingwistyce.pdf289,62 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons