Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2205
Tytuł: Spaces having uniformities with linearly ordered bases
Autor: Kucia, Anna
Kulpa, Władysław
Słowa kluczowe: matematyka; topologia
Data wydania: 1973
Źródło: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prace Matematyczne, Nr 3 (1973), s. 45-50
Abstrakt: W pracy badamy własności topologii wyznaczonych przez jednostajności o bazie liniowo uporządkowanej przez wpisywanie gwiaździste pokryć. Dowodzimy m. in., że topologia wyznaczona przez jednostajność z bazą liniowo uporządkowaną jest parazwarta; jeśli jest zwarta, to jest metryzowalna; jeśli nie jest metryzowalna, to jest zerowymiarowa i jest podprzestrzenią granicy odwrotnej układu dobrze uporządkowanego przestrzeni dyskretnych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2205
ISSN: 0208-5410
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WMFiCH)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kucia_Spaces_having_uniformities_with_linearly.pdf417,91 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons